Video nadzor - oprema i ugradnja


Video nadzor je mera bezbednosti koja omogućuje korisniku snimanje željenog prostora, nadgledanje istog, kao i kasniji pregled i retrospektivu događaja. Ovi snimci se digitalno arhiviraju u centralni uređaj video nadzornog sistema i mogu biti dostupni i po nekoliko meseci.


Kamere i oprema za video nadzor


Firma ProCar koristi najsavremeniju opremu i kamere, a više informacija o samim uređajima možete pronaći na sledećim linkovima:


Ugradnja  i postavljanje video nadzora


Firma ProCar frši ugradnju i digitalnog i analognog video nadzora. Pored nadzora u samom objektu postoji mogućnost prenosa slike preko internet mreže što omogućuje gledanje, snimanje i pretragu snimljenog materijala sa bilo kog mesta putem PC računara ili mobilnog telefona.

Glavna funkcija sistema video nadzora jeste obezbeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbeđenju određenog objekta, radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.

Ugradnja video nadzora može se izvršiti u svim mestima i objektima za koje postoji potreba, kao što su: nadzor poslovnog prostora, privatne kuće, stanova, dvorišta, vikendica, ali imaju praktičnu primenu i u drugim situacijama kao što je video nadzor parkinga, video nadzor robe u skladištu, video nadzor mašina u postrojenjima i fabrikama, video nadzor događaja i manifestacija, i drugi.


Da li vam je potreban video nadzor?


Sve više ljudi odlučuje se za postavljanje video nadzora u svom domu radi zaštite imovine, bezbednosti svoje porodice kao i vlastite bezbednosti. Video nadzor ne samo da pruža uvid u retretrospektivu događaja i daje korisne informacije za eventualnu istragu, on takođe služi da odvrati prestupnike od nemilog događaja, što je svakako i najpoželjniji scenario, kao što i stara izreka kaže: "bolje je sprečiti nego lečiti". Ipak, ukoliko ipak dođe do provale ili krađe, video nadzor će omogućiti uvid u događaj, pomoći u istrazi da se počinioci uhvate i na taj način vrati imovina koja je nestala. Posmatrano sa te strane može se zaključiti da je video nadzor ne samo potrebna i korisna, već i vrlo isplativa investicija.


Kako da izaberete najadekvatniji video nadzor?


Naša firma, PROCAR SECURITY frši za vas usluge postavljanja i ugradnje video nadzora kao i savetodavne usluge kako izabrati adekvatan video nadzor. Video nadzor je isplativa investicija samo ako se izvrši pravilan odabir opreme koji treba da bude u skladu sa vašim potrebama i u skladu sa prostorom / objektom koji želite da obezbedite i pokrijete video nadzorom. ProCar je za vas pripremio nekoliko paketa video nadzora, o kojima možete pročitati više informacija ovde. Pored već pripremljenih paketa, vršimo prodaju pojedinačne opreme i pravljenje novih paketa u zavisnosti od potreba klijenata.


Na internetu se može pronaći pregršt informacija o tipovima kamera i njihovim mogućnostima (metarijalu, rezoluciji, načinu snimanja...), snimačima, kablovima i ostaloj opremi, što je sjajno i korisno za sve one koji imaju vreme i želju da se ovako detaljno informišu na temu. S druge strane, za vas koji biste vaše vreme da posvetite nekim drugim, vama prečim stvarima, a ipak da uvedete video nadzor i napravite najbolje rešenje za vas, možete se uvek posavetovati sa ekipom iz ProCar-a.

Naše kontakt podatke možete pronaći ovde.


Česta pitanja za video nadzor


Video nadzor je ugrađen pre stupanja na snagu “Zakona o privatnom obezbedjenju” iz 2017. Šta je potrebno da bi se ispoštovala zakonska obaveza?


Potrebno je da se sklopi Ugovor o održavanju sistema sa licenciranom firmom. Kako je predvidjeno Zakonom, ovaj Ugovor se prijavljuje u nadležnoj policijskoj stanici.  A što se tiče tehničke karakteristike uredjaja da se ispune zakonske regulative, potrebno je da postoji arhiviranje snimka minimum 30 dana, istaknuto obaveštenje da je objekat pod video nadzorom i naravno ugovor o održavanju.


Da bi se daljinskim putem pratile kamere, da li je potrebna statička IP adresa ?


Nije neophodna, zato što nasi dvr uredjaji imaju mogućnost p2 5, tako da preko koda može da se vrši daljinski nadzor koji podržava gledanje trunotnog stanja ili gledanje arhiviranih snimaka.
.
Copyright © 2017 PROCAR SECURITY. All rights reserved.
Izrada sajta i SEO by WBS