Video nadzor - oprema i ugradnja


Video nadzor je mera bezbednosti koja omogućuje korisniku snimanje željenog prostora, nadgledanje istog, kao i kasniji pregled i retrospektivu događaja. Ovi snimci se digitalno arhiviraju u centralni uređaj ovog sistema i mogu biti dostupni i po nekoliko meseci.


Kamere i oprema za video nadzor


Firma ProCar koristi najsavremeniju opremu i kamere, a više informacija o samim uređajima možete pronaći na sledećim linkovima:


Ugradnja  i postavljanje video nadzora


Firma ProCar frši ugradnju i digitalnog i analognog video nadzora. Pored nadzora u samom objektu postoji mogućnost prenosa slike preko internet mreže što omogućuje gledanje, snimanje i pretragu snimljenog materijala sa bilo kog mesta putem PC računara ili mobilnog telefona.

Glavna funkcija ovog sistema jeste obezbeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbeđenju određenog objekta, radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.

Ugradnja nadzora može se izvršiti u svim mestima i objektima za koje postoji potreba, kao što su: nadzor poslovnog prostora, privatne kuće, stanova, dvorišta, vikendica, ali imaju praktičnu primenu i u drugim situacijama kao što je video nadzor parkinga, robe u skladištu, mašina u postrojenjima i fabrikama, nadzor događaja i manifestacija, i drugi.


Da li vam je potreban ovaj vid nadzora?


Sve više ljudi odlučuje se za postavljanje ovog sistema u svom domu radi zaštite imovine, bezbednosti svoje porodice kao i vlastite bezbednosti. Video nadzor ne samo da pruža uvid u retretrospektivu događaja i daje korisne informacije za eventualnu istragu, on takođe služi da odvrati prestupnike od nemilog događaja, što je svakako i najpoželjniji scenario, kao što i stara izreka kaže: "bolje je sprečiti nego lečiti". Ipak, ukoliko ipak dođe do provale ili krađe, sistem nadzora će omogućiti uvid u događaj, pomoći u istrazi da se počinioci uhvate i na taj način vrati imovina koja je nestala. Posmatrano sa te strane može se zaključiti da je ovaj sistem ne samo potrebna i korisna, već i vrlo isplativa investicija.


Kako da izaberete najadekvatniji sistem za nadzor?


Naša firma, PROCAR SECURITY frši za vas usluge postavljanja i ugradnje sistema za nadzor kao i savetodavne usluge kako izabrati adekvatan. Video nadzor je isplativa investicija samo ako se izvrši pravilan odabir opreme koji treba da bude u skladu sa vašim potrebama i u skladu sa prostorom / objektom koji želite da obezbedite i pokrijete. ProCar je za vas pripremio nekoliko paketa ovih sistema, o kojima možete pročitati više informacija ovde. Pored već pripremljenih paketa, vršimo prodaju pojedinačne opreme i pravljenje novih paketa u zavisnosti od potreba klijenata.


Na internetu se može pronaći pregršt informacija o tipovima kamera i njihovim mogućnostima (metarijalu, rezoluciji, načinu snimanja...), snimačima, kablovima i ostaloj opremi, što je sjajno i korisno za sve one koji imaju vreme i želju da se ovako detaljno informišu na temu. S druge strane, za vas koji biste vaše vreme da posvetite nekim drugim, vama prečim stvarima, a ipak da uvedete video nadzor i napravite najbolje rešenje za vas, možete se uvek posavetovati sa ekipom iz ProCar-a.

Naše kontakt podatke možete pronaći ovde.


Česta pitanja za video nadzor


Ovaj sistem je ugrađen pre stupanja na snagu “Zakona o privatnom obezbedjenju” iz 2017. Šta je potrebno da bi se ispoštovala zakonska obaveza?


Potrebno je da se sklopi Ugovor o održavanju sistema sa licenciranom firmom. Kako je predvidjeno Zakonom, ovaj Ugovor se prijavljuje u nadležnoj policijskoj stanici.  A što se tiče tehničke karakteristike uredjaja da se ispune zakonske regulative, potrebno je da postoji arhiviranje snimka minimum 30 dana, istaknuto obaveštenje da je objekat pod video nadzorom i naravno ugovor o održavanju.


Da bi se daljinskim putem pratile kamere, da li je potrebna statička IP adresa ?


Nije neophodna, zato što nasi dvr uredjaji imaju mogućnost p2 5, tako da preko koda može da se vrši daljinski nadzor koji podržava gledanje trunotnog stanja ili gledanje arhiviranih snimaka.
.
Copyright © 2017 PROCAR SECURITY. All rights reserved.
Izrada sajta i SEO by WBS